Fyzioterapeut

Pavel Kolář

60 let

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. vystudoval na Univerzitě Karlově, Fakultě tělesné výchovy obor Tělesná výchova – rehabilitace. Je přednostou Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a mimo české fotbalové reprezentace je členem i realizačního týmu české hokejové, atletické a tenisové reprezentace.